Hyundai
Vejhjælp

Når du køber en ny Hyundai hos eksempelvis Andersen Biler, får du automatisk gratis vejhjælp med. Vejhjælpen dækker i hele din bils levetid, så længe du overholder bilens serviceeftersyn og får den serviceret på et autoriseret Hyundai værksted.

Efter hvert afsluttet servicebesøg vil din Hyundai få påklistret et mærke, der viser, at du er sikret vejhjælp frem til næste serviceeftersyn.

Har din Hyundai ikke overholdt alle de tidligere serviceeftersyn? Fortvivl ej. Tag den blot til et autoriseret serviceeftersyn, så vil den herefter igen være dækket af vejhjælpsordningen – uanset bilens alder. Biler med alternativ drivmiddel såsom brint, el eller hybrid er naturligvis også dækket af vejhjælpsordningen med de samme fordele.

For en ny Hyundai dækker gratis vejhjælp i:

Mindst 1 år

Mindst 1 år

Du får mindst et års gratis vejhjælp fra indregistreringen af din nye bil, og den forsætter resten af bilens levetid, så længe du overholder bilens serviceeftersyn på et autoriseret Hyundai værksted.

Telefonen er åben 24/7

Hurtig hjælp, hvis uheldet er ude. Ring til:

Følgende lande og områder er omfattet af Hyundai Vejhjælp: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland), England, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Hviderusland, Iran, Irland, Island, Israel, Italien, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Montenegro, Nord Irland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Uralbjergene), San Marino, Sardinien, Schweiz, Serbien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Wales og Østrig.

Hyundai vejhjælp dækker:

Reparation på stedet 1)

– Starthjælp ved fladt batteri
– Løbet tør for brændstof, så kommer vi ud med en reservedunk
– Elbiler løbet tør for strøm, bliver bugseret til nærmeste ladestation
– Brintbiler løbet tør for brint, bliver bugseret til nærmeste brintstation
– Er bilen punkteret hjælper vi med at skifte reservehjul/nødhjul eller ved at gøre brug af dækkit 2)

Bugsering i forbindelse med driftsstop 3)
Bugsering i forbindelse med færdselsuheld, trafikskader og hærværk
Bjærgning/fritrækning (inden for Danmarks grænser)
Indelåste/tabte nøgler
Gratis lånebil 4)
Alternativ transport 5)
Hotel 6)
Refundering af udgifter for transport ved afhentning af færdigrepareret køretøj (flyrejse er dækket, hvis togrejse varer mere end 6 timer)

Hyundai vejhjælp dækker ikke:

Færdselsuheld og trafikskader i udlandet
Udgifter til serviceeftersyn
Lånebil eller andre omkostninger i forbindelse med færdselsuheld, trafikskader og hærværk
Omkostningerne til værksted, reservedele, reservehjul, dækkit, brændstof, motorolie eller andre udgifter relateret til udbedring af skaden
Hvis bilen er ombygget eller effektforøget – og deraf følgeskader
Fejl opstået på baggrund af fejl på trailer, campingvogn m.m.
Hvis seneste serviceeftersyn er udført af et uautoriseret værksted
Assistance efter tyveri
Ved fejl, der skyldes brug af reservedele, som ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale reservedele
Viderebugsering fra et værksted til et andet værksted
Ved uberettiget rekvirering og anvendelse af Hyundai Vejhjælp
Ved selvforskyldt driftstop, f.eks. fejlbetjening eller ignorering af advarselslamper
Ved force majeure herunder strejker, naturkatastrofer m.m.

1) Eventuelle udleverede originale reservedele og brændstof skal betales af dig.

2) Det forudsættes, at der forefindes brugbart reservehjul/nødhjul eller dækkit og eventuelt låsemøtrikker i din bil.

3) Bugsering af bil og passagerer til nærmeste Hyundai-værksted. I Danmark kan du også ønske, at bilen bugseres til dit foretrukne Hyundai-værksted. Såfremt du har en trailer eller campingvogn, bliver denne også bugseret.

4) Kan din bil ikke repareres inden for samme dag grundet driftsstop, kan der stilles en lånebil til rådighed, hvis muligt. Gør lokale forhold det umuligt at skaffe en lånebil, kan Hyundai Vejhjælp ikke holdes ansvarlig. Ved bugsering i forbindelse med færdselsuheld, trafikskader og hærværk stilles der ikke en lånebil til rådighed af Hyundai Vejhjælp, ligesom der heller ikke ydes dækning af andre omkostninger såsom taxa, tog, hotel mv.

5) Såfremt du og eventuelle passagerer ikke vælger at køre med redderen, tilbydes I at fortsætte rejsen med bus, tog, taxa eller lignende. Hyundai Vejhjælp dækker fører samt de passagerer, der lovligt er i bilen. Dine udgiftsbilag afleveres hos dit Hyundai-værksted, som refunderer beløbet (dog maksimum kr. 450,- sammenlagt).

6) Kan din Hyundai ikke repareres samme dag, vil du og det antal passagerer, som lovligt er i bilen, blive tilbudt hotelovernatning. Det forudsætter, at skadestedet er over 100 km fra din bopæl. I Danmark tilbydes dækning for op til 3 overnatninger og i udlandet op til 7 overnatninger. I begge tilfælde dog maksimum kr. 625,- inkl. moms pr. person pr. dag.

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale Hyundai forhandler her:

Ballerup · Hyundai
Energivej 2 · 36 30 55 55

Gladsaxe · Hyundai
Gladsaxe Møllevej 14 · 72 59 14 00

Holbæk · Hyundai
Tåstrup Møllevej 6 · 70 23 02 20

Rødovre · Hyundai
Sandbækvej 3 · 88 77 55 00